Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Sanna Laaban

Sanna Laaban

when 2 become 1
Α & Ω

A gathering of closed systems.
A few loops.

The choice to make use of everyday materials stems from a wish to give them a chance to aim at a new, but not necessarily higher, potential. To give their observers new knowledge of how a cable can be directed, how the meeting between cornstarch products can materialize, how affection amongst coffee cups can manifest itself. Next time you encounter these objects and materials, some new passive knowledge of them might surface.

Α & Ω

En samling slutna system.
Loopar.

Valet att arbeta med vardagliga material kommer ur en önskan att ge dem en chans att sträva efter nya, inte nödvändigtvis högre, potential. Att få sina betraktare att lära sig något nytt om hur en sladd kan ledas, hur mötet mellan majsstärkelseprodukter kan se ut, hur ömhet mellan kaffekoppar manifesteras. Nästa gång du stöter på dessa objekt och material kan ny passiv kunskap om dem dyka upp.