Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Mia Rogersdotter Olofsson

Mia Rogersdotter Olofsson
Every Day Below the Arctic Circle, is a Lost Day

“Every day below the arctic circle, is a lost day” is a photographic installation/ study/ work process. The photographs are all from different sites around the arctic cirle in Norway, Finland and Sweden. Since childhood I have moved around in theese places and my search as a grownup has turned out to be a exploration after my roots and my history. Just like early explorers and scientists , the camera has become a tool for the registration and documentation.

Varje dag nedanför polcirkeln är en förlorad dag

”Varje dag nedanför polcirkeln är en förlorad dag” är en fotografisk installation/ undersökning/ arbetsprocess. Fotografierna är från olika platser i Norge, Finland och Sverige, tagna omkring eller ovanför polcirkeln. Sedan barnsben har jag rört mig i dessa miljöer och mitt sökande som vuxen har blivit ett utforskande efter mina rötter och min historia. Precis som tidiga upptäckare och vetenskapsmän har kameran blivit ett verktyg för registrering och dokumentation.