Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Alejandro Montero Bravo

Alejandro Montero BravoAlejandro Montero Bravo
b. 1989, Sweden

MY NEW FAKE PEARLS

My art is a way for me to express the feeling of constantly being overlooked; a way to be grand and not behind the stage. Every sculpture is representative of my process of getting into the glamorous crowd, finding the balance between camouflaging myself and conforming. My aesthetics are influenced by what I feel to be known as “cheap” or “tasteless”, the glamour from the 80s or the dream of money and fortune, and using it as a metaphor for the way I’ve  been made to feel.I want to break down the classics and show off my new pearls.

It’s my way of taking back one of the most important things that holds us together — our culture. Taking part of the culture that is mine, yet doesn’t want to include me in the making of it. Making them see that I’ve now been given a higher value by society. I’m now leaving Konstfack with a value that’s just as fake as my new pearls.

MY NEW FAKE PEARLS

Min konst är ett sätt för mig att uttrycka känslan av att konstant bli förbisedd – ett sätt att vara storartad och inte bakom kulisserna. Varje skulptur representerar min process att försöka komma in i de glamorösa kretsarna i en balansgång mellan att kamouflera och anpassa mig själv. Genom att jobba med en estetik jag anser ses som billig eller smaklös så som 80-talets glamour, eller drömmen om pengar i överflöd blir det en metafor för hur jag själv blivit behandlad. Jag vill dekonstruera det klassiska för att forma om det till något nytt och annorlunda och visa upp mina nya pärlor.

Det är mitt sätt att ta tillbaka något av det viktigaste som håller oss samman – vår kultur. Att ta del av en kultur som är min, men som inte vill inkludera mig i skapandet av den. Få dem att se att jag nu har givits ett högre värde av samhället. Jag lämnar nu Konstfack med ett värde som är lika falskt som mina nya pärlor.