Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Petter Dahlström Persson

Petter Dahlström Persson
Petter Dahlström Persson
b. 1988, Sweden

Score for Försäkringskassan, 2015

A site specific installation with sculptures that borrow their shapes from the surrounding architecture is being translated into a score and is played.

Sound by Elias Hällqvist

Partitur för Försäkringskassan, 2015

En platsspecifik skulpturinstallation som lånar sina former från den omgivande arkitekturen översätts via ett partitur och tonsätts.
Böjt vitmålat stål, buxbom, högtalare, 2 st Partitur på mässing 21 cm x 30 cm.

Ljud av Elias Hällqvist