Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Fine Art  •  Lisa Trogen Devgun

Lisa Trogen DevgunMAGNUM CLASSIC RANGES (Meet your maker, Isbrytaren)


EURO CONTAINER VENTILATED (Vita havet, Konstfack)

Lisa Trogen Devgun
b. 1984, Sweden

Untitled

Globalisation
Packing
Shipping
Circulation
Producer
Retailer
Consumer
Transport
Capitalism
Containers

Utan titel

Globalisering
Förpackning
Frakt
Cirkulation
Producent
Återförsäljare
Konsument
Transport
Kapitalism
Containrar