Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Jewellery + Corpus  •  Jasmin Matzakow

Jasmin MatzakowWorn Memories of healing


Memories of healing


Memories of healing


Memories of healing


Memories of Healing

The focus of this body of work lies on the function of jewellery as a wearable reminder of healing and the responsibility for taking care of ourselves. Jewellery is a good medium for being a reminder because we carry it with us in an intimate, yet visible way, and we enjoy it. Therefore, it can act as a mediator between the personal and the public. I circled around this question of how the reminding can take place by looking at different sociological and philosophical theories on how and why we engage with objects. I also researched tattooing and scarification traditions that humans created for protective reasons on physical as well as magical levels. I have applied my findings to pieces of wood that I cut, burned, sliced, pricked and tattooed in a repetitive and ritualised manner. The transformation they undergo is aggressive, yet resolved to a point that exposes a beauty inherent to the process and the outcome.

Memories of Healing

Fokus för denna samling verk ligger på smyckets funktion som en bärbar påminnelse om helande samt vårt ansvar att ta hand om oss själva. Smycken är ett bra påminnelsemedium eftersom vi bär dem med oss på ett intimt men samtidigt synligt vis, och vi tycker om det. Därför kan de fungera som en medlare mellan det personliga och det privata. Jag kretsade runt den här frågan om hur en påminnelse kan yttra sig genom att titta på olika sociologiska och filosofiska teorier om hur och varför vi bryr oss om objekt. Jag har också forskat på tatueringar och ärrtatueringstraditioner som människor har använt som skyddsåtgärder på det fysiska så väl som det magiska planet. Jag har applicerat mina forskningsresultat på träbitar som jag har skurit, bränt, skivat, stuckit och tatuerat på ett repetitivt och rituallikt vis. Förvandlingen som träet genomgår är aggressiv men samtidigt beslutsam på ett sätt som exponerar en inneboende skönhet i processen och resultatet.