Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Jewellery + Corpus  •  Dovilė Bernadišiūtė

Dovilė Bernadišiūtė


Dovilė Bernadišiūtė
b. 1990, Lithuania

Wearing Space

This project is based on my interest in jewellery’s relation to and presence within the space of architecture. It explores the remnants of our existence embedded in our surroundings, the reflections of buildings within ourselves. What does memory of texture mean to us? The materials that bound everyday interiors express a permanence that contrasts sharply with that of our bodies. I am intrigued with the tense resistance between the physical and the spiritual. I am bringing jewellery into the space of transit, thus approaching jewellery as a transitional object. Each piece is an imprint of an architectural fragment in metro stations I transited. I want to give these spaces grace, to celebrate them and bring them back to the human body. The jewels I show function as soothers, comforters, reminders, souvenirs of the space and time we live in.

Wearing Space

Det här projektet baseras på mitt intresse för smyckekonstens relation till arkitekturen och närvaro inom den. Det undersöker de efterlämningar av vår existens som är inbäddade i vår omgivning: reflektionerna från byggnader inom oss själva. Vad betyder minnet av textur för oss? Materialen som binder samman vardagsinteriörer uttrycker en varaktighet i skarp kontrast till våra kroppar. Jag är lockad av det strama motståndet mellan det fysiska och det andliga. Jag tar smyckeskonsten in ett transitområde för att därigenom närma mig den som ett övergångsobjekt. Varje verk är ett avtryck av ett arkitektoniskt fragment från tunnelbanestationer som jag rört mig igenom. Jag vill ge dessa utrymmen nåd, för att upphöja dem och föra dem tillbaka till den mänskliga kroppen. De smycken jag visar fungerar som lugnande, tröstande föremål, som påminnelser och souvenirer från det rum och den tid vi lever i.