Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Jewellery + Corpus  •  Tarina Frank

Tarina FrankMy Home


My Spirit


My Hands


Life Preservers

“Life Preservers” is a series of necklaces which illustrate the overlap between our contemporary safety objects and traditional amulets. The shape of the life jacket has been used consistently and it continuously refers to the body and wearability. The narrative of the amulet is upheld through the imagery and treatment of the work.

Life Preservers

“Life Preservers” är en serie halsband som illustrerar överlappningen mellan våra samtida säkerhetsobjekt och traditionella amuletter. Formen på livvästen har använts konsekvent och den refererar ständigt till kropp och användbarhet. Narrativet i amuletten uppehålls genom bildspråket och behandlingen av verket.