Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Jewellery + Corpus  •  Rebecca Deans

Rebecca Deanstupperbrick


Heart


Grounded (series of brooches)


Grounded (03)


from Proliferate series

Rebecca Deans
b. 1982, United States

Grounded

Despite the fact that soil supports most life on this planet, our long history with the substance of earth is troubled and confused. From linguistics to science to sociology, one can find evidence of this strained relationship. Yet despite this ambivalent relationship with the earth, we are connected to it. We eat from it, what we eat becomes it, and ultimately, we become it. I would also argue that we yearn to connect with it.

In my degree project, Grounded, I offer this connection. By making jewellery of soil bound with skin and bone glues, I give attention to this oft-ignored material and attempt to reveal our relationship with soil — our effect on the earth and its effect on us. It is my intention that when worn, my work be awareness-raising of the urgency of environmental issues connected to soil in the opportunity it offers to operate in and between the personal and public spheres.​

Grounded

Trots att jorden livnär det mesta på den här planeten så har vår långa historia med materian jord varit turbulent och rörig. I allt från lingvistik till vetenskap och sociologi kan man hitta bevis på detta ansträngda förhållande. Men trots detta ambivalenta förhållande till jorden så är vi förbundna med den. Vi äter av den, det vi äter blir jord och i slutändan blir vi själva jord. Jag skulle också vilja hävda att vi längtar efter en anknytning till den.

I mitt examensprojekt, Grounded, erbjuder jag en sådan anknytning. Genom att göra smycken av jord sammanbunden med skinn- och benlim uppmärksammar jag detta ofta ignorerade material i ett försök att gestalta vårt förhållande till jorden – vår effekt på den och dess effekt på oss. Min avsikt är att mina verk, när de bärs, ska öka medvetenheten om hur angelägna miljöfrågor kopplade till jorden är, i och med möjligheten den ger att verka i och mellan den privata och den offentliga sfären.​