Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Jewellery + Corpus  •  Anita van Doorn

Anita van DoornThe volume of the line


Waiting


In Limbo


Loss


In Limbo: The Body in the Border

There are lines and divisions that we are not supposed to cross, categories we are supposed to fit into, certain ways of living we should adhere to, certain ways of behaving that are undesirable or deemed unnatural. When these lines are crossed, our legitimacy, our agency, our right to have interests and autonomy over our physical bodies, is removed. We are squeezed into categories, inculcated with ideologies, bordered by seemingly impermeable and unforgiving boundaries of our own subjectivity. These lines deny the truth of human complexity: you must either do away with categories or infinitely multiply them.

This system of fitting into categories is based on binary distinctions. One either is, or is not, something: normal/deviant, natural/unnatural, us over here/them over there. Failure to fit the norm invokes shame and incurs a loss, a demotion from person-hood to thing, to be discarded as a thing. What emerges is the body in limbo, the body in the border.

In Limbo: The Body in the Border

Det finns gränser och indelningar som det inte är tänkt att vi ska gå över, kategorier som vi förväntas passa in i, vissa sätt att leva som vi ska rätta oss efter och vissa beteenden som inte är önskvärda eller anses onaturliga. När dessa gränser överträds förlorar vi vår legitimitet, vårt självbestämmande, vår rätt till intressen och våra fysiska kroppars autonomi. Vi kläms in i kategorier fyllda med ideologier som omges av till synes ogenomträngliga och oförsonliga gränser för vår egen subjektivitet. Dessa gränser förnekar människans komplexitet: du måste antingen förkasta kategorier eller mångdubbla dem i oändlighet.

Detta kategorisystem bygger på binära indelningar. Man antingen är eller är inte någonting: normal/avvikande, naturlig/onaturlig, vi här/de där borta. Att misslyckas med att passa in i normen ger upphov till skam och innebär en förlust, en reducering från person till sak, att förkastas som ett ting. Vad som framträder är kroppen i limbo, kroppen på gränsen.