Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Jewellery + Corpus  •  Charlotta Lindvall

Charlotta LindvallI Mend It With Sugar

You shall not talk about it
You shall not feel anything
You shall not trust anyone

“I’m trying to fill up the void.”

Jag Lagar Det Med Socker

Du ska inte prata om det
Du ska inte visa några känslor
Du ska inte lita på någon

“Jag försöker att fylla ut tomrummet.”