Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Weronika Bela

Weronika Bela
The More Light the Less Sight: Staging Involuntary Memory

Involuntary memory is a subcomponent of memory that occurs when cues encountered in everyday life evoke recollections of the past without conscious effort. Marcel Proust was the first person to coin the term involuntary memory in his novel, “In Search of Lost Time or Remembrance of Things Past.” These memories are characterized by their element of surprise, as they appear to come into conscious awareness spontaneously. They are the products of common everyday experiences such as eating a piece of cake, bringing to mind a past experience evoked by the taste. Working primarily with photography, I try to consciously stage involuntary memories. Instead of using taste or smell (which is commonly associated with involuntary memories) I work with light as a trigger. I defy their nature by actively creating situations in which I hope involuntary memories might appear. I hope for these photographs to be not only documentation of my own search about involuntary memories, but to carry the triggering potential in themselves.

The More Light the Less Sight: Staging Involuntary Memory

Ofrivilliga minnen är en underkomponent av minnet som inträffar när vardagliga händelser väcker minnen från det förflutna till liv utan att man försöker frambringa dem. Marcel Proust var den första att mynta begreppet ofrivilligt minne i sin roman “På spaning efter den tid som flytt”. Dessa minnen kännetecknas av sin överraskande effekt eftersom de verkar dyka upp i medvetandet spontant. De är produkter av vardagliga upplevelser som att äta en bit kaka där smaken av kakan framkallar en tidigare upplevelse. Genom att arbeta främst med fotografi försöker jag medvetet iscensätta ofrivilliga minnen. Istället för att använda smak eller lukt (vilka vanligen sammankopplas med ofrivilliga minnen) jobbar jag med ljus som en utlösande effekt. Jag trotsar de ofrivilliga minnenas beskaffenhet genom att skapa situationer där jag hoppas att de ska uppstå. Jag hoppas att dessa fotografier inte bara ska dokumentera mitt eget sökande efter ofrivilliga minnen utan att de själva ska vara potentiella utlösare.