Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Hanna Wildow

Hanna WildowFika, De starka, stolta kvinnornas berg


Vänta, De starka, stolta kvinnornas berg


Mapping Mourning, documentation of performance installation


Mapping Mourning, documentation of performance installation


Typewriter, cut-out from text piece


Affective Breaks

Affective Breaks is an artistic research project through which Hanna Wildow collaboratively processes linguistic, political and emotional aspects of translation. Through performative inquiries, engendered as lectures, video, sound, books and installations, she explores dimensions of translation, while at the same time embodying and performing them. Wildow’s interest in translation concerns the movement and displacement that can be found in languages — shiftings, breakages, slippages and gaps. She examines these interspaces — in between words, cultures, bodies — in search of places where language reaches its own limits and stops itself; becomes lost, skewed, queer.

Affective Breaks consists of a series of overlapping works and for the spring exhibition, Wildow will make a site-specific installation within which an archive of these unfold; works collaboratively engendered together with Inga Svensson, Imri Sandström, Laida Aguirre, Sara Kaaman, Moa-Lina Croall, Moa Edlund, Athena Farrokhzad and Cristina Caprioli. In conjunction with the exhibition, Wildow will also perform her video lecture De starka, stolta kvinnornas berg.

In conjunction with the exhibition, Wildow will also perform her video lecture De starka, stolta kvinnornas berg: May 15th – 17th at 2pm, at Midsommargården (Telefonplan 3, above the library). Open to the public and free of charge.

Affective Breaks

Affektiva bryt är ett konstnärligt forskningsprojekt inom vilket Hanna Wildow, i nära samarbeten med andra, bearbetar språkliga, politiska och emotionella aspekter av översättning. Genom performativa frågeställningar, presenterade som föreläsningar, video, ljud, böcker och installationer, utforskar hon dimensioner av översättning, samtidigt som hon förkroppsligar och framför dem. Wildows intresse för översättning berör den rörelse och de förskjutningar som kan hittas i språk – skiftningar, läckage, bryt och gap. Hon undersöker dessa mellanrum – emellan ord, kulturer, kroppar – och söker efter platser där språk når sin egen begränsning och hindrar sig självt; går vilse, förvrids, blir queer.

Affektiva bryt består av en serie överlappande verk och för vårutställningen kommer Wildow att göra en platsspecifik installation inom vilken ett arkiv av dessa vecklas ut, verk som skapats i nära samarbeten med Inga Svensson, Imri Sandström, Laida Aguirre, Sara Kaaman, Moa-Lina Croall, Moa Edlund, Athena Farrokhzad och Cristina Caprioli. I samband med utställningen kommer Wildow också att framföra hennes performance-föreläsning De starka, stolta kvinnornas berg.

I samband med utställningen kommer Wildow också att framföra hennes performance-föreläsning De starka, stolta kvinnornas berg: 15-17 maj kl. 14.00, på Midsommargården (Telefonplan 3, ovanför biblioteket). Öppet för allmänheten och gratis.