Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Aleksander Johan Andreassen

Aleksander Johan Andreassen
Aleksander Johan Andreassen
b. 1982, Norway

All Thoughts Are Kin

In this film we follow a young man who claims to be possessed by demons. Through his openness and unique perspective we get an insight into what it’s like to be at the fringes of society, and what the consequences of this can be.

Alle tankers slekt

I filmen følger vi en ung mann som hevder å være besatt av demoner. Gjennom hans åpenhet og unike perspektiv får vi innblikk i hvordan det er å være i samfunnets ytterkant og hvilke konsekvenser det har for han.