Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Jasmin Daryani

Jasmin DaryaniJasmin Daryani
b. 1988, Sweden

Where Do We Go From Here?

2014-11-14, Barkaby, Enköpingsvägen.
One simply doesn’t just stay quiet and accept this infinite endlessness – one proposes a new scenario.

2014-11-22, Rågsved, Snösätra.
One simply doesn’t just smile and internalise the message.

2014-12-08, Rågsved, Sköllerstagatan.
One simply doesn’t just smile and accept the fact that one is situated in the periphery – of it all.

2014-12-08, Rågsved, Gökholmsbacken.
One simply doesn’t just act out – one makes sure it ends up as an imprint.

2015-01-05, Tensta, Järvafältet.
One simply doesn’t just smile and accept the despair – one shows it and makes a show of it.

2015-01-19, Tensta, Risingeplan.
One simply doesn’t become surprised when one has realized that one cannot recognize one’s own mirror reflection.

This present moment, Stockholm.
One simply has reached the conclusion; we will understand that we will never understand.

Where Do We Go From Here?

2014-11-14, Barkaby, Enköpingsvägen.
Man står helt enkelt inte bara tyst och accepterar den här oändliga ändlösheten – man föreslår ett nytt scenario.

2014-11-22, Rågsved, Snösätra.
Det är inte bara att le och internalisera meddelandet.

2014-12-08, Rågsved, Sköllerstagatan.
Det är inte bara att le och acceptera det faktum att man står i periferin – av allt.

2014-12-08, Rågsved, Gökholmsbacken.
Man kan inte bara agera ut – man ser till att göra ett intryck i slutändan.

2015-01-05, Tensta, Järvafältet.
Det är inte bara att le och acceptera förtvivlan – man visar den och gör en grej av det.

2015-01-19, Tensta, Risingeplan.
Man blir helt enkelt inte förvånad när man förstår att man inte känner igen sin egen spegelbild.

I detta nu, Stockholm.
Man har helt enkelt kommit till insikt: vi kommer förstå att vi aldrig kommer att förstå.