Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Eva Rocco Kenell

Eva Rocco KenellTrail

Eva Rocco Kenell
b. 1982, Sweden

Trail

Eva Rocco Kenell’s artistic practice, and this work especially, is based on a documentary foundation even though the intentions are to rather break down classical narratives and normative storytelling.

Therefore, not only are concepts surrounding fiction and reality central, but also questions around which one of the two is creating the other. Her methodology consists of a form of heightened attention, where details in a story can become the new centre and the place which the focus is transferred to. The work brings up notions concerning the role of the documentary, storytelling, concept of truth and imitation. At the same time, it opens up for questions around freedom of movement and counter-strategies.

Trail

Eva Rocco Kenells konstnärliga praktik och det här verket i synnerhet, har en dokumentär grund, även om intentionerna snarare är att bryta ner klassiska narrativ och berättarstrukturer.

Därför är inte enbart koncept rörande dikt och verklighet centrala, utan även frågeställningar kring vilket av de två som skapar det andra. Hennes metod består av en form av skärpt uppmärksamhet, där detaljer i en berättelse kan bli det nya centrumet och platsen dit fokus förflyttas. Verket tar upp föreställningar om dokumentärens roll, historieberättande, sanningsbegrepp och imitation. Samtidigt som det öppnar upp för frågeställningar kring rörelsefrihet och motstrategier.