Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Malena Norlin

Malena NorlinI_-II

I create in anticipation. I draw thin lines on a blank piece of paper. I draw thin lines because there is no motive, there are images but they are blurred, vague, fleeting. There are no words, so I draw thin lines. The words come much later, they are distance with a longing for closeness. It comes down to trying to catch something that you cannot get hold of, I’ll settle with pointing.

Malena Norlin is working with sculpture and text in a process of seeking for poetic statements about the spaces in-between, transitions and states of being & becoming. Her work deals with time and space, where the physical works can be seen as lingering moments in a flow of images.

I_-II

Jag skapar i förväntan. Jag ritar tunna streck på ett tomt papper. Jag ritar tunna streck för det finns inget motiv, det finns bilder men de är suddiga, vaga, flyktiga. Det finns inga ord, så jag ritar tunna streck. Orden kommer långt senare, de är avstånd med längtan efter närhet. Det gäller att fånga någonting som inte går att få tag på, jag nöjer mig med att peka.

Malena Norlin arbetar med skulptur och text i sökande processer där materialet ger poetiska utsagor om mellanrum, övergångar och tillstånd. Hennes arbeten behandlar tiden och rummet, där de fysiska verken kan ses som kvardröjande ögonblick i ett flöde av bilder.