Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Art in the Public Realm / Fine Art  •  Nicholas Bates

Nicholas Bates
Nicholas Bates
b. 1987, United Kingdom

Well

In 1917 a man empties a box of metal pieces over a bridge in Hammer smith, London in an attempt to destroy and hide the font forever.

In 2013 a man sifts through the silt of the Thames water beneath a bridge in hammer smith and finds a collection of metal type pieces hidden in the mud.

In 1993 further down the river, back towards a smaller sister river, a boy swims beneath a bridge that crosses over him in the English countryside.

At some point all three stories collide and collect on the same uneven surface of a well.

This is the well, the container and the surface.

Well

År 1917 tömmer en man en låda med metallbitar över ett broräcke i Hammersmith, London, i ett försök att förstöra och gömma typsnittet för alltid.

År 2013 går en annan man igenom bottenslammet av Themsens vatten under en bro i Hammersmith och hittar en samling typbokstäver i metall gömda i leran.

År 1993, lite längre nedåt floden längs en mindre biflod på den engelska landsbygden, simmar en pojke under en bro som korsar floden.

Vid något tillfälle kommer alla tre historier att kollidera och samlas på samma ojämna brunnsyta.

Det här är brunnen, behållaren och ytan.