Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ädellab  •  Lotta Grimborg

Lotta GrimborgMy body is not your canvas I


My body is not your canvas II


My body is not your canvas III


MY BODY IS NOT YOUR CANVAS

Patriarchal structures force women to make unreflected choices.
If you are born a biological woman, you are automatically assigned femininity.
This is a masquerade in which we all participate.

But remember: Your body is no-one else’s to decorate.
No one is born feminine, one becomes feminine.

I have explored what happens when femininity is moved from the female body onto something else. Onto another body, into another space, onto another object.

MY BODY IS NOT YOUR CANVAS

Patriarkala strukturer tvingar kvinnor till oreflekterade val.
Om du föds som biologisk kvinna tillskrivs du automatiskt femininitet.
Det är en maskerad som vi alla deltar i.

Men kom ihåg: Din kropp är inte någon annans att dekorera.
Du föds inte feminin, du blir det.

Jag har undersökt vad som händer när femininiteten förflyttas från kvinnokroppen till något annat. Till en annan kropp, ett annat rum, ett annat objekt.