Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ädellab  •  Leontina Gustafsson

Leontina Gustafsson
Blicken

In this project, I have worked with how myths and fears contribute to how foreign bodies are being treated and actually being created in different societies.

I have worked with the gaze that in an instant dehumanizes a person. A single gaze that creates and tares down.

The gaze in this work is resting on us; on us as a society, and as individuals. Because we are the problem.

Blicken

I detta projekt har jag arbetat med hur mytbildningar och rädsla bidrar till hur främmande kroppar bemöts och faktiskt skapas i olika samhällen.

Jag har arbetat med den blick som på en sekund avhumaniserar en person. En enda blick som skapar och fäller.

Blicken i det här arbetet är riktad mot oss. På oss som samhälle, och som individer. För det är vi som är problemet.