Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ädellab  •  Matilda Lundin

Matilda Lundin


Indigo

“What is depression like?” he whispered.
“It is like drowning. Except you can see everyone around you breathing.”

Mental ill-health is a growing problem that is still associated with a strong taboo. My work has been focused on finding a way to more easily communicate and express your mental health status, and thereby have the courage to break this taboo. I have been working on jewellery as the means of opening up and expressing the emotions that lie on the inside. I have instead made those emotions visible on the outside of the body, to promote transparency.

“What is depression like?” he whispered.
“It is like drowning. Except you can see everyone around you breathing.”

Indigo

“What is depression like?” he whispered.
“It is like drowning. Except you can see everyone around you breathing.”

Psykisk ohälsa är ett växande problem som det fortfarande finns ett starkt tabu kring. I mitt arbete har fokus legat på att hitta ett sätt att lättare kunna kommunicera och förmedla sin psykiska status och därmed våga bryta tabut. Jag har arbetat med smycken som medlet att öppna upp och gestalta de känslor som finns på insidan. Dessa känslor har jag istället placerat synliga utanpå kroppen för att främja transparens.

“What is depression like?” he whispered.
“It is like drowning. Except you can see everyone around you breathing.”