Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ädellab  •  Katarina Frifarare

Katarina Frifarare
Katarina Frifarare
b. 1989, Sweden
+46736383035

The Humanity Masquerade

A human has several identities. Some are self-selected or enforced, pleasant or bizarre, conscious or unconscious. They are ductile and changes depending on context and in relation to others.

Humans dress themselves in identities, enact them, confirm them and shift between them.

It is a performance where the boundary between our social roles and our self-image seems to fade. When does the role become identity or the identity a role we play?

My degree project is about how we as individuals, together with our surroundings, construct identities by the way we appear to the world. I’ve explored how objects we dress ourselves with can function as instruments for transformation to become aware of our body-appearance.

Mänsklighetens maskerad

En människa har många identiteter, självvalda och påtvingade, sympatiska och bisarra, medvetna och omedvetna. De är plastiska och förändras beroende på sammanhang och i förhållande till andra.

Människan klär på sig identiteterna. Människan spelar dem, bekräftar dem, skiftar mellan dem.

Ett skådespel där gränsen mellan sociala roller och den egna självbilden tynar bort. För när blir rollen identitet eller identiteten en roll vi spelar?

Mitt arbete handlar om hur vi som individer tillsammans med vår omgivning skapar våra identiteter genom hur vi framstår inför världen. Jag har utforskat hur objekt vi sätter på våra kroppar fungerar som instrument för transformation i syfte att medvetandegöra vår kroppsliga gestaltning.