Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ädellab  •  Frej Kalered

Frej Kalered
Himlen är oskyldigt blå

Why do we not react when, via the media, we become witnesses of situations and violations that we would never accept in our own personal life?

In order to change the way that people view their surroundings, one has to enter into their everyday life. The objects that surround us define and describe our culture. By placing objects in different situations, we decide what is expected to happen, how to interact with them, and what is appropriate in that specific situation. By controlling objects we can affect our culture and its norms.

Himlen är oskyldigt blå

Varför reagerar vi inte när vi genom media blir vittnen till händelser och övergrepp som vi, inom våra egna ramar, aldrig skulle acceptera?

För att förändra hur människor betraktar sin omvärld måste man ge sig in i deras vardag. Objekten som omger oss definierar och beskriver vår kultur. Genom att placera objekt på olika sätt bestämmer vi vad som förväntas hända, hur vi ska interagera med dem och vad som gäller i just den situationen. Genom att styra objekten kan vi påverka vår kultur och dess normer.