Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ädellab  •  Anna Bergmark Lodin

Anna Bergmark LodinCalculations of the everyday


Calculations of the Everyday

Everyday fear that drives you to close your fist tight against the key ring and arrange the keys between your fingers into something sharp and hard. Consciously/unconsciously.

It is a fear or sense of risk that colours behaviours and limits the right to the public space. A silent, almost unconscious knowledge of physical vulnerability comes with being socialized into the role of a woman, and with it comes risk calculations and strategies.

Vardagsrädsla, som får en att knyta näven hårt kring nyckelknippan, arrangera nycklarna mellan fingrarna till något vasst och hårt. Medvetet/ omedvetet.

Det är en rädsla eller upplevelse av risk, som färgar varandet och begränsar rätten till det allmänna. En tyst, närapå omedveten kunskap om fysisk utsatthet medföljer rollen som kvinna och med den, riskkalkyler och strategier.