Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Ceramics and Glass  •  Markus Emilsson

Markus Emilsson
Crafting Community

I like glass blowing, I like encounters, and I want to share these interests with other people. This is the basis for the Crafting Community which is the foundation of my existence as a crafter and my identity. My master project challenges my practice, myself as well as parts of my faculty and the audiences that we have met. I believe that expanding collective exploration and sharing generously are necessary attitudes and practices in order to bring about a relevant dialogue in the field of craft. I like glass blowing, I like encounters, and I want to explore these interests with other people. This will require a lot from us! We will have to be generous, curious, and open. This is what Crafting Community is all about.

Crafting Community

Jag tycker om glasblåsning, jag tycker om möten och jag vill dela det med andra. Det är grunden i Crafting Community och det är grunden i min craftist-existens och identitet. I mitt masterarbete har jag utmanat min praktik, mig själv men också delar av mitt kollegium och den publik vi mött. Jag tror på ett utvidgat kollektivt utforskande och generöst delande som en nödvändig attityd och praktik för att skapa relevans i dialogfältet craft. Jag tycker om glasblåsning, jag tycker om möten och jag vill utforska det tillsammans med andra. Det kommer ställa krav på oss! Vi kommer behöva vara generösa, nyfikna och bjuda på oss själva. Det är det Crafting Community handlar om.