Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Ceramics and Glass  •  Mirja Leierth

Mirja Leierth

Haunted Forms

Contemporary culture is haunted by the past, by lost futures. Stuck in a formal nostalgia, dominated by pastiche and retrospection, unable or unwilling to rise to the challenge of innovating cultural forms adequate to contemporary experience, how can we best understand these symptoms and what is the diagnosis?

Using stucco lists and fluorescent strip lights, Haunted Forms is an experimentation with spatiality, questioning the framing of our contemporary ‘reality’ and history as well as current aesthetic preferences within the field of craft.

Haunted Forms

Vår samtida kultur är hemsökt av det förflutna och av förlorade framtider. Fast i en form-nostalgi, dominerade av pastisch och återblickande, oförmögna eller ovilliga att resa oss för utmaningen att skapa innovativa kulturella former som på ett tillfredställande sätt kan uttrycka samtida upplevelser. Hur kan vi bäst förstå dessa symptom och vad är diagnosen?

I Haunted Forms använder jag mig av stuckaturlister och lysrör som ett experiment med rumslighet och för att ifrågasätta den inramning av vår samtida verklighet och historia samt våra nuvarande estetiska preferenser i craft-fältet.