Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Ceramics and Glass  •  Sofia Ricklund Lidgren

Sofia Ricklund LidgrenSofia Ricklund Lidgren
b. 1989, Sweden

I Can't Stop Thinking About Women and Sámi Handicraft

The lack of gender equality in the Sámi handicraft tradition reinforces gender differences in Sámi society. The Sámi woman’s ethnicity is related to her loyalty to Sámi traditions. How can I fight this unfair relationship with my expressly feminist Sámi handicraft?

I Can't Stop Thinking About Women and Sámi Handicraft

Den bristande jämnställdheten inom sameslöjdens traditioner förstärker könsskillnaderna i Sápmi. Den samiska kvinnans etnicitet står i relation till hennes lojalitet mot de samiska traditionerna. Hur kan jag bekämpa denna orättvisa relation med min uttalat feministiska sameslöjd?