Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Ceramics and Glass  •  August Sörenson

August Sörenson
August Sörenson
b. 1980, Sweden

Informer

A machine is a tool containing of one or more parts that uses energy to perform an intended action. The part or parts move according to mechanical laws: The behavior of physical bodies when subjected to forces.

But before I create the movement I have to imagine the machine and I have to inform the moving parts.

If I look at the objects around me as potential machines I have to ask myself; what does these machines want? And if it is I who inform these machines, what do I want and who informs me?

In my master’s project Informer I have used the machine, as a tool and an idea, in order to investigate and understand existential phenomena.

Informer

En maskin är ett verktyg som består av en eller flera delar och använder energi för att utföra en avsiktlig handling. Delen eller delarna rör sig enligt mekanikens lagar: Kroppars rörelse när de utsätts för krafter.

Men innan jag skapar rörelsen måste jag kunna föreställa mig maskinen och jag måste informera de rörliga delarna.
Om jag ser på tingen runt mig som potentiella maskiner måste jag fråga mig själv; vad vill dessa maskiner? Och om det är jag som informerar dem, vad vill jag och vem informerar mig?

I mitt masterprojekt Informer har jag använt mig av maskinen, som ett verktyg och en idé, för att undersöka existentiella fenomen.