Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Ceramics and Glass  •  Alexander Tallén

Alexander TallénAlexander Tallén
b. 1988, Sweden

Journey to the End

From specific events and fragments, a fragile and expansive visual world built upon the fundamentals of frozen time and dreams. The now, the future and the past move in parallel. Anchored in a historical, figurative tradition we are surprised by constant organisational disturbances, squeezed into the unruly contemporary, over a society burying itself within itself, turning the language that unites us into empty gestures. The gestalt is confronted, vegetation creeps into the body, feelings take over and moods swing between the grandiose and the banal, between fantasy and the everyday.

Journey to the End

Av särskilda händelser och fragment skapas en ömtålig och vidsträckt bildvärld, byggd på ett fundament av frusen tid och drömmar. Nuet, framtiden och det förgångna sker parallellt. Förankrad i en historisk, figurativ tradition överraskas man av ständiga verklighetsstörningar, kliver in i den oregerliga samtiden, över ett samhälle som begraver oss i oss själva och gör språket som förenar oss till tomma gester. Gestalten konfronteras, vegetationen växer sig in på kroppen, känslan tar överhand och stämningen pendlar mellan det storslagna och det banala, mellan fantasi och vardag.