Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Textile in the Expanded Field  •  SaraLo Serra Nilsson

SaraLo Serra NilssonSaraLo Serra Nilsson
b. 1982, Sweden

I hedran av underlivet

I HEDRAN AV UNDER-LIVET is a project in honor to the Pussy, including Vulva, Vagina and Womb.

During my research, I have observed it remains a predominant tendency to stigmatize, disgrace and disregard the pussy in our society. With my project I want to highlight this issue by opening a room for conversation and celebration of this organ.

I look back to ancient traditions in which the pussy is considered to be sacred, a temple, the source of all life energy and portal to the understanding of the universe.

The project results in a 3,5m high figuration of a Pussy. It is a place to perform rituals, ceremonies and celebrations in honor to this sexual organ, in a relaxed, fun and festive environment. The monument is at the same time, stage, costume, place and character to the performed ceremonies.

Welcome to take part of the ritual and celebrate the Pussy by going into mine!

I hedran av underlivet

I HEDRAN AV UNDER-LIVET, är ett projekt i hyllning av det så kallade “kvinnliga könet”, Vaginan, Vulvan och Livmodern.

Under masterprojektet har jag forskat, reflekterat och skrivit om rollen Underlivet har i dagens samhälle och har haft under mänsklighetens historia. Jag har observerat att det kvarstår en övervägande tendens att stigmatisera, skamlägga och intetgöra denna kroppsdel.

Mitt projekt har målet att lyfta denna fråga i dagens västländska samhälle genom att öppna rummet för samtal och hyllning av det kvinnliga könet i min krets i Stockholm.

Jag tittar tillbaka till uråldriga traditioner i vilka det kvinnliga könet anses vara heligt, ett tempel, källa för all livsenergi och portal till förståelse av universum, med deras ritualer och praktiker.

Projektet materialiseras i form av denna 3,5m höga gestaltning av ett kvinnligt kön, ett tempel, en gudinna. På denna ritualplatts genomförs olika event, fester, ritualer och ceremonier som i socialt sammanhang lyfter frågorna om det kvinnliga könet i ett avslappnat, roligt och festligt sammanhang. Monumentet blir samtidigt, scen, kostym, rum och karaktär till de utförda ceremonierna.

Välkommen att ta del av ritualen och hylla Underlivet genom att gå in i mig.