Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Textile in the Expanded Field  •  Chamaikarn Pai Chartsiri

Chamaikarn Pai ChartsiriFisherman life in Phetchaburi, Thailand


Experimentation on Fishing net making technique


Hand made fishing net with a trace of the life behind – Aramid + Recycled fishing net

Chamaikarn Pai Chartsiri
b. 1986, Thailand

Sitting with the Fisherman

The scene of a local motorcycle taxi driver hand knitting a small fishing net at his stand next to a canal will never fade away from my childhood memory. It was the first time I saw the life behind the net. Throughout my textile practice, I’ve reconsidered the fishing net with curiosity and nostalgia. Behind its mesh and diamond shaped structure, I see craftsmanship and the story of its creation. I would like to preserve and encourage these precious values in the net with my project Sitting with the Fisherman. The fishing net is reinterpreted to everyday life as a sitting circle with a trace of stories within it. This project will be a pilot idea for others in different contexts, to preserve their precious traditional craftsmanship, to keep it alive by transforming the skill and technique into a new innovation.

Sitting with the Fisherman

Scenen där en motorcykeltaxiförare sitter och fingerstickar ett litet fiskenät bredvid kanalen kommer aldrig att blekna från mina barndomsminnen. Det var första gången jag såg livet bakom nätet. I mitt textilarbete har jag ofta återkommit till fiskenätet med både nyfikenhet och nostalgi. Bakom dess nät- och diamantformade struktur ser jag hantverksskicklighet och berättelsen om hur det tillverkades. Jag skulle vilja värna om och uppmuntra dessa dyrbara värden i nätet genom mitt projekt Sitting with the Fisherman. Fiskenätet omtolkas i vardagslivet som en berättarcirkel. Det här projektet kommer att fungera som pilotidé för andra i olika sammanhang – för att värna om deras värdefulla traditionella hantverksskicklighet och för att hålla dessa vid liv genom att omvandla färdighet och teknik till ny innovation.