Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Textile in the Expanded Field  •  Linnea Blomgren

Linnea Blomgren


Linnea Blomgren
b. 1980, Sweden
+46705760061

A Room of One´s Own

Woven Structures

I have explored the combination of sound, textile and space. How can one create textiles to use as a sound dampening material in an arts and craft practice and visualize a room of one’s own?

Sounds of people and objects in public spaces bounces between hard surfaces of concrete, wood, metal and glass often without dampening. This creates an environment that causes stress and distraction.

Wool and silk both have fibrous cells which are suitable for sound absorption and have a low flammability.

I want to share my knowledge through the experience of this space.

Ett eget rum

Vävda strukturer

Jag har som konsthantverkare undersökt kombinationen av ljud, textil och rum. Hur kan en skapa ljuddämpande textila material och visualisera ett eget rum?

Ljud av människor och ting i offentliga rum studsar mellan hårda ytor av betong, trä, metall och glas ofta utan dämpning.

Det skapar en stressig och störande miljö.

Ull och silke består av porösa fibrer som lämpar sig väl för ljudabsorption och är flamsäkra.

Jag vill dela min kunskap genom upplevelsen av detta rum.