Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Textile in the Expanded Field  •  Emilie Steele

Emilie Steele

Emilie Steele
b. 1987, Sweden

B O R D E R L A N D

We are many who suffer in silence…

With focus on craftsmanship and material investigation, I’ve approached the subject of mental illness and shame. In my work Borderland, states of mind that may go unnoticed by appearance are embodied through handmade dolls.

B O R D E R L A N D

Vi är många som lider i tystnad…

Med fokus på hantverk och undersökandet av olika material har jag närmat mig ämnen som mental ohälsa och skam. I verket Borderland antar tillsynes omärkbara tillstånd kroppsliga uttryck i form av handgjorda dockor.