Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Textile in the Expanded Field  •  Maria Westmar

Maria Westmar

Maria Westmar
b. 1983, Sweden

Transnational Logistics

If matter is affected by orientations, of how bodies are directed towards things, it implies that matter is dynamic, unstable and contingent.”*

Transnational Logistics concerns the relation between language and materiality. In the working process I have approached certain words, such as tension, viability, mass, solidity and movement. My artistic process can be seen as a material investigation of the meanings and significances of these words. How understanding never seems to be fixed, but is always diverse — based on the relational circumstances and thus, imply movement.

Mostly, my project is an investigation of the ‘gravity’ of language itself.

* Sara Ahmed, Professor in Race and Cultural Studies

Transnational Logistics

”Om materia påverkas av orienteringar, av hur kroppar riktas mot saker, följer att materia är dynamiskt, instabilt och kontingent.”*

Transnational Logistics berör relationen mellan språk och materialitet. I arbetsprocessen har jag förhållit mig till ord så som spänning, bärkraft, massa, soliditet och rörelse. Min konstnärliga process kan förstås som ett materiellt undersökande av dessa ords meningar och innebörder. Hur förståelsen aldrig tycks vara fixerad utan alltid är en mångfald – baserad på de relationella förhållandena och hur de, följaktligen, inbegriper rörelse.

Ytterst är mitt masterprojekt en undersökning i själva språkets bärkraft.

* Sara Ahmed, Professor in Race and Cultural Studies