Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


X
Ceramics and Glass

Porcelain figurines depicting a bearded man surrounded by moving boxes and flowers. A moss green gugel made from ceramic and giant crumpled papers with inscriptions. Ceramic bands that contract and bend around a strip light. A very large hand waving, and a smaller one pointing. A ceramic cradle that fits a grown-up. A feminist sameslöjdfångare (a “Sami-craft-catcher”) with user instructions. And a materials library of glass methods and experiments. This year’s master’s degree projects are exceptional, in more ways than one. This year’s master’s students have surprised us; they have pushed their practices far forward, while deepening, questioning and investigating what contemporary crafts can do. Their practices are not about the nature of crafts, but about what crafts can include, and most of all what it can do. Their projects are born from investigations using a very advanced artistic and critical method development. Many of the works deal with the politics of identities and knowledge: Who has the right to belong, and in what way can knowledge be renewed and materialised? Crafts can take many forms, but here and now, with this particular master’s class, we have seen a rare display of materiality. Crafts is a field that can handle being challenged, expanded and questioned. This year’s students have exceeded all my expectations, and it will be my great pleasure to see them complete the program and continue their work. I will never forget Alexander Tallén, Erik Thulén, Mirja Leierth, August Sörenson, Nathalie Sternbauer, Sofia Ricklund Lidgren and Markus Emilsson. And once you have seen their work at the Konstfack Degree Exhibition, I know that you will remember them too.

Zandra Ahl, Professor of CRAFT

Keramik och Glas

Porslinsfiguriner föreställande en skäggig man inramade av flyttlådor och blommor. En mossgrön struthätta av keramik och hopskrynklade jättepapper med inskriptioner på. Lister i keramik som drar ihop sig och buktar runt ett lysrör. En mycket stor hand som vinkar och en mindre som pekar. En vagga av keramik, som passar en fullvuxen. En feministisk sameslöjdfångare med handbok. Och ett materialbibliotek av glasmetoder och experiment. Årets masterarbeten är exceptionella, på flera sätt. Årets masterstudenter har överraskat, de har drivit sina praktiker mycket långt och fördjupat, ifrågasatt och undersökt vad samtida konsthantverk kan behandla. Deras praktiker handlar inte om att slå fast vad konsthantverk är utan om vad konsthantverk kan inkludera och framförallt göra. Deras arbeten blir till ur ett undersökande genom en mycket avancerad konstnärlig och kritisk metodutveckling. Många arbeten handlar om identitetspolitik och kunskap; Vem har rätten att tillhöra och på vilket sätt kan kunskap förnyas och materialiseras? Konsthantverk kan vara många saker, men just här och nu med denna masterklass arbetar de med? en materialitet som är sällsynt. Konsthantverk är ett kunskapsfält som tål att utmanas, utvidgas och ifrågasättas. Studenterna i år överträffar alla mina förväntningar och det ska bli fantastiskt att få se dem avsluta utbildningen och fortsätta med sitt arbete. Jag kommer aldrig glömma Alexander Tallén, Erik Thulén, Mirja Leierth, August Sörenson, Nathalie Sternbauer, Sofia Ricklund Lidgren och Markus Emilsson. Och när ni fått se deras arbeten på vårutställningen så vet jag att ni också kommer minnas dem.

Zandra Ahl, professor i CRAFT