Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ceramics and Glass  •  Jenny Käll

Jenny KällNaturen, jag och det potentiellt gemensamma

Fountain, charred piece of wood, brick line, netting, a small piece of asphalt, tape, wood-imitation wall paper, clay, blue plastic, balloon residues from a party, a branch of bamboo, artificial wind, sand cast lumps of glass, plasterboard, a mirror, a semi-dried flowerpot with glitter puff, a green hose, a transparent hose, latex foam, a metal rail, a ceramic cylinder, a straw, a slice of melon, a piece of glass, a skirting board and a stick.

The project Nature, Myself, and the Potential Common Ground explore the material culture that surrounds me and my relationship to nature through this culture. I will create a collection of objects, taken from the environment that I find myself in. These objects are then placed in relation to one and other, in the hope of finding some common ground. What nature wants, and what human beings want, are probably two different things in this day in age.

Naturen, jag och det potentiellt gemensamma

Fontän, förkolnad träbit, murartråd, nät, avskuren bit asfalt, tejp, tapet med träimitation, lera, blå plast, ballongrester från kalas, bambugren, artificiell vind, sandgjutna glasklumpar, gipsplatta, spegel, halvtorkad blomkruka med glittervippa, grön slang, transperant slang, skumgummi, metallskena, cylinder i keramik, sugrör, melonklyfta, glasskiva, list och pinne.

I projektet Naturen, jag och det potentiellt gemensamma undersöker jag den materiella kultur jag omger mig av och mitt förhållande till naturen genom denna. Jag skapar en samling av objekt från den miljö jag befinner mig i. Dessa objekt ställs i relation till varandra med förhoppningen att vi ska finna någonting gemensamt. Vad naturen vill och vad vi som människor vill är nog olika saker i vår tid.