Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ceramics and Glass  •  Sara Söderberg

Sara Söderberg


Sara Söderberg
b. 1988, Sweden

Allt mellan månen och bananen

☾ ☞ ☽

By using art’s ability to explain and reflect upon material cultures and their relationship to people, my degree project Everything Under the Sun: From the Moon to Bananas [Allt mellan månen och bananen] examines how experiences, emotions and spiritual forces are connected to material objects which affect the user’s personal daily rituals and routines.

In order to emphasise the objects per se, their use and the relationships that are formed with these objects, I have investigated how experiences of using certain items become charged with different meanings and values through symbolism, tactility, fascination and illusions, resulting in the development and inclusion of functions that fill no practical purpose.

Allt mellan månen och bananen

☾ ☞ ☽

Genom konsthantverkets förmåga att berätta om och reflektera kring materiell kultur och dess förhållande till människor undersöker jag i projektet Allt mellan månen och bananen hur upplevelser, känslor och spirituella laddningar knyts till materiella objekt och påverkar sin användare i vardagens personliga ritualer och vanor.

Med syfte att framhäva föremålen i sig, användandet och relationen till bruksobjekt har jag tittat på hur upplevelsen av ett objekt kan laddas med olika sorters betydelse och värde genom symbolik, taktilitet, fascination och illusion för att utveckla och addera funktioner helt utan praktiska egenskaper.