Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Ceramics and Glass  •  Emelie Thornadtsson

Emelie Thornadtsson
Konsthantverk 2.0

One part of my working method involves making my work accessible through Instagram. There, the works are tested on an audience whose participation plays an important part in the development of the work, and also tests the market.

My degree project explores ways to expose, market and sell my handicraft through social media.

Konsthantverk 2.0

Ett moment i min arbetsmetod består av att tillgängliggöra mitt arbete på Instagram. Där prövas verken mot en mottagare, vars interagerande är betydande i arbetets utvecklig och uppskattar marknaden.

I mitt projekt undersöker jag sätt att exponera, marknadsföra och sälja mitt konsthantverk genom sociala medier.