Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Textiles  •  Heléne Andersson

Heléne Andersson


Heléne Andersson
b. 1981, Sweden

Untitled

One action, one movement
over and over again
the same place, one event precedes another
variation and what becomes entangled in the thread
back and forth
a circle becomes time.

Utan titel

Ett görande, en rörelse
om och om igen
samma plats, händelse läggs efter annan
variationen och det som fastnar i tråden
framåt och bakåt
en cirkel blir tiden.