Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Textiles  •  Agnes Ersson

Agnes Ersson


Agnes Ersson
b. 1987, Sweden
+46768006200

Our Beginning This Is the End Of

I remember it as if we staged our longings and desires. We took voices the way we had thought it should be. Sometimes we had control and sometimes the desire moved from a point of unawareness into danger, but we only tested the limits of our frustration and felt excitement from all the attention. We could not yet handle the machine. We built layers in the woods near our house; it was humid, but we were warm and steam came out from the machine. Until the restlessness of all those questions left unanswered got us out on the streets and we discovered what we could do with our bodies.

Duality of longing and desire and the stickiness of something that we could not grasp made me quiet, but I felt alive. Between time we drove in between forest and concrete, we had no rules except those rehearsed scenes carefully studied. Sometimes a lot of steam came out from the intensity that drove us. We could not manage or wanted to manage, for it was like we were actually alive.

If it was a search for a point zero, then what would that be? Nothingness?

Vår början här är slutet av

Jag minns att vi iscensatte vår längtan och våra begär. Vi tog röster, så som vi hade lärt oss. Ibland hade vi kontroll, sen övergick leken till allvar men vi testade bara gränserna för vår frustration och njöt av uppmärksamhet. Än hanterade vi inte maskinen. Vi byggde lager i skogen, i närheten av våra hus, och det var fuktigt men vi var varma och ut ur maskinen kom det ånga. Tills att rastlöshet av alla dessa frågor utan gensvar fick oss ut på gatorna, och vi upptäckte vad vi kunde göra med våra kroppar.

Den dubbelhet av längtan och begär som klibbades ihop med någonting som kändes stort och svårt och som fick mig att bli tyst, men att jag kände mig levande. Tidsfördriv – vi drev mellan skog och asfalt och hade inga regler förutom dom inövade scener noggrant utstuderat. Ibland kom det mycket ånga för vi uppgick i en intensitet som vi drevs så starkt av att vi inte kunde hantera eller ville för det var som att vi var levande på riktigt.

Om det var ett sökande efter ett nolläge, vad är det då? Ingenting?