Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Textiles  •  Carolina Alvear Bello

Carolina Alvear Bello


(x+y) Σ (sigma)

A piece about materialization of the immaterial, intangible and unconscious realm we call dreams. By capturing dreams through science and technology, I can portray my philosophy by using dreams and fantasy as a material and method for creating. In an installation with a performance, dreams are given space to exist outside the sleeping body.

(x+y) Σ (sigma)

Ett verk om materialiserandet av den immateriella, ogripbara och undermedvetna värld vi kallar Drömmar. Genom att fånga drömmar med hjälp av dagens vetenskap och teknologi, kan jag skildra min filosofi genom att använda drömmar och fantasi som material och metod för mitt skapande. I en rumslig installation och en performance får drömmarna en plats att existera utanför den sovande kroppen.