Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Textiles  •  Emma Bengtsson

Emma BengtssonYtor


Ytor


Ytor


Ytor


Ytor

Emma Bengtsson
b. 1987, Sweden

Ytor

Textiles put the room in motion, textiles give life to a room.
Textiles challenge prevailing spatial lines and set our minds at stake. What are we seeing? How do we look at what we see? Our minds want to be touched, affected.
Textiles communicate, textiles want change, does that work?
I want to zoom in on the little until it is perceived to be the major. I cannot reproduce nature, that is not my goal, but to reproduce and capture its ability to open minds and stimulate.
I want to unveil the silent stories in my surroundings, let me be affected — and see!

Ytor

Textil är att sätta rummet i rörelse, textil är att ge liv åt ett rum.
Textil är att utmana rådande rumsliga linjer och sätta våra sinnen på spel; vad är det vi ser? Hur ser vi på det vi ser? Våra sinnen vill beröras, påverkas.
Textil kommunicerar, textil vill förändra, går det?
Jag vill zooma in på det lilla tills det upplevs vara det stora. Jag kan inte reproducera naturen, det är inte mitt mål – men att reproducera och fånga dess förmåga att öppna sinnen och stimulera.
Jag vill avtäcka de tysta berättelserna i min omgivning, låta mig påverkas – och se!
Ytor berättar, ytor påverkar, berör.