Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


X
Ceramics and Glass

A cup or a pot creates temporary and sometimes more permanent relationships between itself and its user, but also between individuals and between the individual and society. Trade routes and cities have been established, family feuds have raged, and money has changed hands – all because of coveted items like a cup or a pot. For obvious reasons, usage and goods are strongly linked to our materials: ceramics and glass. The link to everyday life and our human needs have been considered a problem by some, while others have viewed it as a strength: a method to justify these materials’ existence in the world. This year’s bachelor students, in my opinion and to my great delight, belong to the latter group. Their projects ask questions relating to how we can use the objects, and what they do to us, their users. The proposals they present to us say that objects can make us see the world in a new light, fill us with sensations, frighten us, make us move on, or simply be on hand to be used in our lives, like a cup or a pot.

The investigations that the students have conducted are partly based in their own experiences, thoughts and know-how, but more importantly, in a desire to reach and touch others. And their work reflects the field that they are now, thanks to their degree projects, part of. Their work ranges from monsters to cowboy boots and followers, which makes us both pleased and curious to see what these practitioners will do next. We have had the honour to follow these brave students for three years, and we are very grateful to have been a part of their journey when we see what they have achieved so far. We wish them luck in everything they do in the future, and we hope to see them again soon!

Sara Isaksson From, Senior Lecturer in Applied Art, specialising in Ceramics
Åsa Jungnelius, Senior Lecturer in Applied Art, specialising in Glass

Keramik och Glas

En kopp eller en kruka skapar temporära och ibland även mer permanenta relationer mellan sig och användaren men även mellan människa och människa och mellan människa och samhälle. Handelsvägar och städer har upprättats, släktfejder har härjat och pengar har bytt ägare, allt på grund av begärliga ting som en kopp eller en kruka. Brukandet och brukstinget är av förklarliga skäl starkt förknippat med våra material, keramik och glas. Kopplingen till det vardagliga livet och våra mänskliga behov har av en del betraktats som ett problem, av andra har det setts som en styrka, en metod att få finnas till i världen. Årets kandidatexamens-studenter tillhör i våra ögon, glädjande nog, den senare gruppen. Deras arbeten ställer frågor om hur vi kan bruka tingen och vad de gör med oss som brukar dem. Förslagen de ger oss säger att tingen kan få oss att se världen på nytt, fylla oss med sensationer, skrämma oss, få oss att gå vidare eller helt enkelt finnas till hands för att vara brukbara i våra liv, som en kopp eller en kruka.

De undersökningar som studenterna nu har genomfört är delvis grundade i deras egna upplevelser, tankar och erfarenheter men, vilket är av största vikt, med en vilja att nå fram till och beröra oss andra. Och i deras arbeten speglas det fält som de nu genom sina examensarbeten är en del av. Där ryms både monster, cowboystövlar och followers vilket gör oss glada och väldigt nyfikna på vad dessa utövare kommer ta sig för härnäst. Vi har fått äran att följa dessa egensinniga och modiga studenter under tre år och är mycket tacksamma över att få ha tagit del av deras resa när vi ser vad de har åstadkommit hittills. Vi önskar dem all lycka i allt de tar sig för framöver. Hoppas vi ses snart igen!

Sara Isaksson From, lektor i konsthantverk med inriktning på keramik
Åsa Jungnelius, lektor i konsthantverk med inriktning på glas